ZAPROSZENIE do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ. PERSPEKTYWY ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ", która odbędzie się w dniach 02-03.06. 2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono w Komunikacie Nr 1.

Komunikat Nr 2

Karta zgłoszenia

Strona konferencji

Facebook

wyniki wyborów dziekana i prodziekanów

Z wielką radością informujemy, że w dniu 18 maja 2016 roku na stanowisko Dziekana Wydziału Pedagogicznego wybrany został, pracownik naszego Instytutu Pan dr hab. prof. UP Ireneusz Świtała, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi w imieniu całej społeczności naszego Instytutu!
Na stanowiska prodziekanów wybrani zostali Pani dr hab. Prof. UP Katarzyna Plutecka i Pan dr Jan Franczyk. Także serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w kadencji 2016-2020.

13254142_1030591950367423_6833888956343368293_n.jpg

Konferencja naukowo-szkoleniowa oraz spotkanie z rzecznikiem praw absolwenta

W dniu 19 maja 2016 r. w Instytucie Pracy Socjalnej odbyła się Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt. Bariery i dylematy pracy socjalnej w obszarze wsparcia osób starszych i pomocy postpenitencjarnej, podczas której podjęto dyskusje na temat wyzwań dla szkolnictwa wyższego w zakresie przygotowania do pracy z osobami starszymi oraz osobami opuszczającymi zakłady karne.

W tym dniu gościliśmy również w Instytucie Rzecznika Praw Absolwentów Pana Grzegorza Piątkowskiego.

Jubileusz 70-lecia uczelni - odznaczenia pracowników instytutu pracy socjalnej

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że dnia 11 maja br. podczas Jubileuszu 70-lecia Uczelni pracownikom naszego Instytutu zostały wręczone odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostały przyznane:

  • Medal Złoty za Długoletnią Służbę - mgr Elżbieta Mirewska
  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę  - dr Ewelina Zdebska

Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania oraz działalności dydaktycznej i wychowawczej w zakresie nauk pedagogicznych.

Wyróżnionym pracownikom serdecznie gratulujemy!

wykłady ogólnouczeniane w języku angielskim

Wykłady ogólnouczelniane dla studentów niestacjonarnych w języku angielskim prowadzone przez Panią prof. Gabrielę Pawlus-Kasprzak  i Pana prof. Michała Kasprzaka odbędą się odbędą się

  • 30.05.br. godz. 9.00, sala 101, sala 103
  • 31.05.br. godz. 9.00, sala 101, sala 103

Terminy wykładów ogólnouczelnianych

Biospołeczne uwarunkowania i funkcjonowanie dziecka z alkoholowym zespołem płodu w opiece zastępczej – dr Marek Banach

31.05.br. godz. 17.00

07.06.br. godz. 17.00

Wykłady będą odbywać się w sali nr 103.

zajęcia ze studentami programu erasmus+

W Instytucie Pracy Socjalnej prowadzone są zajęcia dla studentów programu ERASMUS+. W semestrze zimowym dr Katarzyna Jagielska prowadziła zajęcia "Interpersonal Communication". W zająciach uczestniczyli studenci z Hiszpanii (University of La Laguna (Teneryfa), CES DON BOSCO/ Universidad Complutense de Madrid) oraz Niemiec (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Evangelische Hochschule Rauhes Haus für Soziale Arbeit & Diakonie Hamburg). W semestrze letnim studenci uczestniczą w zajęciach "Social Skills Workshop". W warsztatach uczestniczą studenci z Niemiec, Hiszpanii (University of La Laguna (Teneryfa), University of Barcelona)  i Izraela (Beit Berl College).

wizyta dyrektora wydziału polityki społecznej małopolskiego urzędu wojewódzkiego

Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej w dniu 21.04.2016r. zorganizowała spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu i studentów z Jackiem Kowalczykiem - Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom nadzoru merytorycznego pracowników urzędu wojewody nad stopniem realizacji zadań z obszaru polityki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykład prof. zw. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego

W dniu 14. 04. 2016 r. gościem naszego Instytutu był Pan prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Prorektor ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pan Profesor wygłosił, kolejny już z cyklu, wykład dotyczący awansów pracowników naukowych.

Wizyta studentów z Uniwersytetu w Groningen

W dniu 13. 04. 2016 r. gościliśmy w Instytucie grupę 30 studentów z Uniwersytetu w Groningen z Holandii. Podczas spotkania przedstawiono studentom informacje na temat studiów na Wydziale Pedagogicznym oraz przeprowadzono warsztaty komunikacji społecznej.

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w naszym Instytucie

Pan dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich odwiedził nasz Instytut 4 kwietnia 2016 roku. Pan Rzecznik wygłosił wykład dla pracowników studentów o pozycji ustrojowej, zadaniach i obowiązkach konstytucyjnych i ustawowych piastowanego urzędu.

Strony Katedr

Serdecznie zapraszamy na strony Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych oraz Katedry Gerontologii Społecznej:

Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych

Katedra Gerontologii Społecznej

konferencja naukowa "socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej

W dniu 09. 03. 2016 r. w naszym Instytucie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja nt.: SOCJALNY WYMIAR POMOCY POSTPENITENCJARNEJ. Działania pomocowe w warunkach izolacyjnych i wolnościowych.

Relacja z konferencji

międzynarodowy projekt naukowy

W styczniu 2016 r. zakończyliśmy realizację, przyznanego w listopadzie 2014 roku, międzynarodowego projektu naukowego "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse" finansowanego przez European Association of Schools of Social Work (EASSW). Zwieńczeniem tego projektu jest publikacja: Violence against the elderly Challenges-Research-Action, ed. K. Jagielska, J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, Toronto 2015.

okladka_przemoc.jpg

zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 10-lecia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci nt." Opieka hospicyjna nad dziećmi w Polsce - dokonania, wyzwania i perspektywy", która odbędzie się 10 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Pracy Socjalnej UP w Krakowie.
Szczegóły i zgłoszenia na stronie konferencji:

STRONA KONFERENCJI

PLAKAT

wykłady ogólnouczelniane

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i terminami wykładów ogólnouczelnianych proponowanych przez Instytut Pracy Socjalne:

Tematyka i terminy wykładów

WIZYTA DYREKTORA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w naszym Instytucie

28 stycznia 2016 r. gościliśmy w naszym Instytucie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Witolda Kramarza, wraz z pracownikami socjalnymi ośrodka.
Pan Dyrektor przedstawił studentom plany rozwoju na rok 2016, perspektywy współpracy z Instytutem, ale także możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej dla absolwentów.

mops.jpg

program stypendialny Baden-Württemberg-Scholarship

Informacja o programie

Wymagane dokumenty

Karta zgłoszenia

Labor et Educatio na liście B czasopism punktowanych!

Miło nam Państwa poinformować, że czasopismo "Labor et Educatio" wydawane przez Instytut Pracy Socjalnej otrzymało 6 punktów na liście B.

Wykaz czasopism punktowanych 2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Najlepszych studentów

Miło nam Państwa poinformować, że nasza studentka Karolina Walocha została stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Sapere Auso. Stypendia te przyznawane są za o za wybitne osiągnięcia naukowe.

Serdecznie gratulujemy!

Wizyta gości z Białorusi

W dniu 18.12.2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej gościliśmy grupę pracowników naukowych oraz studentów School of Business and Management of Technology of Belarusian State University z Białorusi.  

Wizyta kuratora

W dniu 14.12.2015r. w Instytucie Pracy Socjalnej odbyło się spotkanie z Panią Kurator Elżbietą Pędziałek-Kunert, którego organizatorem była  Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych. Spotkanie miało na celu przekazanie studentom wiedzy na temat zadań i obowiązków zawodowych kuratora rodzinnego, a także obszaru  współpracy jaką podejmuje kurator z pracownikami oraz instytucjami w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Wiceprezydent Tarnowa z wizytą w naszym Instytucie

9 grudnia 2015 roku gościliśmy w naszym Instytucie Wiceprezydent Miasta Tarnowa Panią Dorotę Krakowską. Pani Prezydent opowiadała o doświadczeniu w pracy pracownika socjalnego, perspektywach rozwoju zawodowego, ale także polityce społecznej miasta.

DORADZAMY ZAWODOWO

9 grudnia 2015 roku zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami Biura Promocji i Karier UP paniami Moniką Włodarczyk i Lucyną Skórą doradcami zawodowymi i psychologami. Spotkanie miało na celu m.in. zaprezentowanie oferty Biura i doradców zawodowych oraz zainspirowanie studentów do przygotowania rozwoju swojej kariery zawodowej. Studenci dostali także wskazówki i narzędzia jak to osiągnąć. W programie spotkania znalazły się: informacja o działalności Biura; oferty pracy, praktyk, staży, wolontariatu; oferty szkoleń; informacja o możliwości indywidualnych porad psychologicznych i spotkań z doradcą zawodowym; odpowiedzi na pytania studentów i indywidualne konsultacje.

Wizyta gości z Uniwersytetu LUMSA w Rzymie

W dniu 02. 12. 2015 r. gościliśmy w Instytucie Pracy Socjalnej pracowników naukowych Uniwersytetu LUMSA z Rzymu prof. Folco Cimaglli oraz dr Lorenę Menditto. Podczas rozmów podjęto temat nawiązania współpracy naukowo-badawczej.

Małopolski Dzień Seniora

W dniu 28. 11. 2015 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 odbył się V Małopolski Dzień Seniora, którego współorganizatorem była Katedra Gerontologii Społecznej naszego Instytutu. Wykład inauguracyjny to wydarzenie wygłosił dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP.

Seminarium naukowe nt. Holistyczny wymiar opieki hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi"

23 listopada 2015 roku w naszym Instytucie odbyło się Seminarium naukowe nt. "Holistyczny wymiar opieki hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Gośćmi wydarzenia byli m.in. przedstawiciele ukraińskiej Asocjacji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, szpitali i poradni, na co dzień pracujący z dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci i pracownicy naszego Instytutu, którzy dzielili się z gośćmi, w tym studentami doświadczeniami z zakresu prowadzonej przez siebie działalności hospicyjnej. 

Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Pracy Socjalnej UP w Krakowie, Koło Animatorów Społeczności Lokalnej, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

Jolanta Kwaśniewska z wizytą w naszym Instytucie!

W sobotę, 24 października 2015 roku była Pierwsza Dama i założycielka Fundacji "Porozumienie bez Barier" spotkała się z pracownikami i studentami Instytutu Pracy Socjalnej, a także seniorami współpracującymi z Instytutem.

Pani Prezydentowa przybliżyła dotychczasową działalność i zaangażowanie Fundacji i niej samej na rzecz aktywizacji osób starszych w społeczeństwie, jednocześnie wyrażając nadzieję, że przyszli absolwenci naszego  Instytutu, w swojej pracy zawodowej podejmować będą właśnie zadania na rzecz nowoczesnych form wspierania seniorów. 

"Głos Seniora" - Metrykę ma się w sercu

Wolontariat seniorów razem z Instytutem Pracy Socjalnej

Wolontariat seniorów, czyli sprawdź co słychać u sąsiada

Po konferencji " Dylematy etyczne pracownika socjalnego-granice interwencji"

W środę, 28.10.2015 roku w naszym Instytucie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa n.t. " Dylematy etyczne pracownika socjalnego-granice interwencji", organizowana przez Katedrę Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej. 

Wizyta seniorów ze Świętochłowic

W dniach 2 i 27 października 2015 r. gościliśmy w naszym Instytucie seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach. Podczas pobytów w Krakowie seniorzy wysłuchali wykładów dr. hab. Norberta G. Pikuły, prof. UP n.t. "Poczucie sensu życia osób starszych" oraz zwiedzili z dr Katarzyną Jagielską Instytut Fizyki Jądrowej PAN wraz z nowo otwartym Centrum Cyklotronowym Bronowice, w którym od stycznia 2016 r. będzie prowadzona radioterapia protonowa nowotworów głowy, finansowana w ramach NFZ. 

UWAGA!

Proponowany przez Instytut Pracy Socjalnej wykład ogólnouczelniany "Nierówności społeczne w Polsce" z powodu zbyt małej liczby studentów nie odbędzie się.

Informacje sekretariatu

Dyżury Sekretariatu dla studentów studiów niestacjonarnych:

Sekretariat

Inauguracja roku akademickiego 2015/16

1 października 2015 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16 na Wydziale Pedagogicznym UP. Nowi studenci zostali serdecznie powitani przez Panią Dziekan prof. UP dr hab. Zofię Szarotę, oraz Panie Prodziekan prof. UP dr hab. Katarzynę Potyrałę, oraz prof. UP dr hab. Katarzynę Dormus.

Wykład inauguracyjny "Poczucie sensu życia osób starszych" wygłosił Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej prof. UP dr hab. Norbert G. Pikuła. 

logo_mpips_wkk_patronat.png

Uprzejmie informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz objął patronatem honorowym studia podyplomowe Animator życia seniora oraz Praca socjalna na rzecz imigrantów, znajdujące się w ofercie studiów podyplomowych Instytutu Pracy Socjalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, która mieści się w zakładce:

Studia podyplomowe


Z przysłanego listu od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 "Cieszący się dużym zainteresowaniem programu kształcenia w ramach prowadzonych przez Instytut studiów, umożliwiający zdobywanie wiedzy i zapewniający przygotowanie do pracy z dziedziny pracy socjalnej jest podstawą rozwoju i dalszej profesjonalnej kariery jego absolwentów - przyszłych kadr pomocy społecznej. Prestiż Uczelni, kadra wykładowcza, rekrutująca się z praktyków i uznanych fachowców oraz osobowości akademickich, a także solidne podstawy kształcenia stanowią wyjątkowe atuty będące powodem do dumy i dla jej słuchaczy.(...)

Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają Państwu wejście na ścieżkę wymarzonej kariery zawodowej. Wszystkim słuchaczom Instytutu życzę, aby była ona źródłem satysfakcji osobistego spełnienia."

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Władysław Kosiniak - Kamysz

UWAGA!!! Oferta studiów podyplomowych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Pracy Socjalnej:

Studia podyplomowe

Prasa o studiach podyplomowych "Animator życia seniora"

PULSHR.PL

RYNEKSENIORA.PL

Konferencja

W dniu 16 czerwca 2015 roku w Zakładzie Karnym w Lublińcu odbyła się konferencja dotycząca problematyki readaptacji społecznej osadzonych poprzez pryzmat 10 lat działalności wolontariatu w Domach Pomocy Społecznej w Lublińcu. Wśród zaproszonych gości była dr hab. Barbara Nowak, prof.UP, kierownik Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy, która wygłosiła referat na temat: Dobroczynny wymiar pracy i jej miejsce w pomocy postpenitencjarnej W trakcie konferencji dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu ppłk mgr Jolanta Figlak złożyła podziękowanie za podejmowane inicjatywy na rzecz skazanych przez Katedrę Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej UP w Krakowie:

Konferencja

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO razem z Kołem Naukowym Animatorów Społeczności Lokalnej

Wolontariuszki Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej pomagały w sobotę 13.06.2015 roku, w organizowanych przez Fundację PROJEKT ROZ dniu Rodzicielstwa Zastępczego. W spotkaniu pod hasłem ROZrywka w dobrym towarzystwie uczestniczyli rodzice/opiekunowie zastępczy z terenu Krakowa i Małopolski, oraz przedstawiciele firm, które wspierają rodziny zastępcze w codziennych działaniach. Spotkanie było okazją na rozrywkę, szkolenie, koncert i rozmowy.

knasl.jpg

Wystawa "Wielobarwna jesień życia"

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Instytucie Pracy Socjalnej odbyła się wystawa „Wielobarwna jesień życia”, przedstawiająca twórczość artystyczną osób starszych. Organizatorem wystawy była Katedra Gerontologii Społecznej przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W przygotowaniu wystawy czynny udział brali także studenci studiów magisterskich Instytutu oraz przedstawiciele Koła Naukowego Wolontariatu.

senioralia

W dniu 06. 06. 2015 r. Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP oraz przedstawiciele Koła Naukowego Wolontariatu wraz z opiekunem dr Katarzyną Jagielską wzięli udział w II Małopolskim Kongresie UTW, który odbył się w Teatrze Słowackiego. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie MANKO przy współpracy z Katedrą Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej. Kongres otworzyli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak - Kamysz, Marszałek Małopolski Pan Marek Sowa, Prezes Stowarzyszenia Wielicki UTW, Poseł na Sejm VII Kadencji Pani Elżbieta Achinger. Podczas kongresu Pan Dyrektor dr hab. Norbert G. Pikuła prof. UP wygłosił referat nt. Jakości życia seniorów oraz moderował panel dyskusyjny o tym samym tytule.

Dzień Dziecka w naszym Instytucie

2 czerwca w naszym Instytucie Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej zorganizowało Kolorowy Piknik z okazji Dnia Dziecka. Było naprawdę kolorowo!

Wizyta Dr Patricii Fernandez-Montano

Na przełomie maja i czerwca gościliśmy w Instytucie Pracy Socjalnej Panią Dr Patricię Fernandez - Montano z Uniwersytetu Castille La Mancha z Toledo.

patricia.JPG

Międzypokoleniowy Dzień Dziecka w naszym Instytucie

31 maja 2015 r. w naszym Instytucie świętowaliśmy najpiękniejszy dzień w roku - Dzień Dziecka! Gościliśmy m.in. Pacjentów Małopolskie Hospicjum dla Dzieci i podopiecznych Stowarzyszenia Arka.
W ramach programu Aktywni do setki - wolontariat seniorów wspierali nas krakowscy Seniorzy z Klubu Karino.

Wizyta seniorów ze Świętochłowic

Dnia 2 czerwca 2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej gościliśmy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Świętochłowic. Wykład nt. Pozycja osób starszych w społeczeństwie wygłosił Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UP Norbert Pikula.

Seminarium

W dniu 28 maja 2015 roku na zaproszenie Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norberta Pikuły, prof. UP i kierownika Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy dr hab. Barbary Nowak, prof. UP, gośćmi Instytutu byli: Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu mjr mgr Jolanta Figlak, przedstawiciele kadry penitencjarnej i sześć osadzonych kobiet.

Celem kolejnego już spotkania były wspólne działania w ramach pomocy postpenitencjarnej, której istotnym aspektem jest troska o skuteczny wymiar procesu readaptacji społecznej. W tego rodzaju działania wpisują się między innymi szeroko rozumiane działania kulturalno-oświatowe, które tym razem wspólnie zostały przygotowane i przeprowadzone w Krakowie.

W czasie spotkania wysłuchano wykładu na temat działań dobroczynnych podejmowanych w Krakowie na przestrzeni dziejów, który wygłosiła dr hab. Barbara Nowak, prof. UP a jego uzupełnieniem było zwiedzenie wybranych zabytków miasta, w szczególności tych wpisujących się w historię pracy socjalnej.

Dziękujemy Kierownictwu Zakładu Karnego w Lublińcu, kadrze penitencjarnej za zaangażowanie i praktyczne wspieranie inicjatyw naukowych Instytutu a w szczególności Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy.

Informacja o seminarium na stronie Zakładu Karnego w Lublińcu


Sprawozdanie z konferencji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze Studenckiego Seminarium Naukowego nt. "Role zawodowe pracownika socjalnego". Seminarium odbyło się 28 maja 2015 r. Organizatorem było Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej oraz Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Pracy Socjalnej:

Sprawozdania z Konferencji

Uroczystość rozpoczęcia budowy Centrum Opieki Wyręczającej

W dniu 15 maja 2015 r. pracownicy i studenci Instytutu Pracy Socjalnej wzięli udział w uroczystej ceremonii rozpoczęcia budowy pierwszego i jedynego w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej‬, budowanego przez współpracujące z nami Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.

Podczas uroczystości, Dyrektor Instytutu Pan prof. UP dr hab. Norbert Pikuła, powołany został przez Fundatorów w skład Rady Patronackiej Hospicjum, w uznaniu zasług dla rozwoju idei opieki hospicyjnej.

Informacja o konferencji "Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów"

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostało umieszczone sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów" zorganizowanej przez Katedrę Gerontologii Społecznej naszego Instytutu. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wykład Prof. Tovy Band-Winterstein z Izralea dla studentów Instytutu Pracy Socjalnej

W dniu 14 maja 2015 r. gościliśmy w Instytucie Prof. Tovę Band-Winterstein z Uniwersytetu w Haifie. Pani Profesor wygłosiła wykład na temat pracy socjalnej w Izraelu.

Konferencja "Przeciwdziałanie Przemocy wobec seniorów"

W dniu 12 maja 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów" zorganizowana przez Katedrę Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wizyta studentów i wykładowców z Landshut

W dniu 11 maja 2015 r. Instytut Pracy Socjalnej odwiedzili profesorowie - Prof. Barbara Thiessen (Prodziekan Wydziału Pracy Socjalnej) i Prof. Christoph Fedke  oraz studenci pracy socjalnej University of Applied Sciences z Landshut z Niemiec.

Mieliśmy okazję wymienić doświadczenia o systemie szkolnictwa wyższego i perspektywach rozwoju zawodowego w Niemczech i w Polsce, dla absolwentów pracy socjalnej.

Więcej o Uniwersytecie w Landshut:

Uniwersytet w Landshut

Pani mgr Elżbieta Mirewska odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Z wielką radością informujemy, że podczas dzisiejszych uroczystości z okazji 70-lecia naszego Uniwersytetu, Pani mgr Elżbieta Mirewska odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania oraz działalność dydaktyczną i wychowawczą w zakresie nauk pedagogicznych.

Medale w imieniu Ministra wręczył Wicewojewoda Małopolski Wojciech Szczepanik.

Gratulujemy!

Seminarium naukowe w zakładzie karnym w Wojkowicach

W dniu 8 maja 2015 roku w Zakładzie Karnym w Wojkowicach odbyło się Seminarium Naukowe poświęcone problematyce działań pomocowych i readaptacji społecznej osadzonych w wieku senioralnym.

Wśród zaproszonych gości była dr hab.Barbara Nowak, prof.UP, kierownik Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy, która wygłosiła referat na temat:

Skuteczność pomocy postpenitencjarnej wobec osób w wieku senioralnym na przykładzie Polski, Słowacji i Niemiec.

Informacja o seminarium

Wykład prof. zw. dr hab. Nelli Nyczkało dla pracowników Instytutu Pracy Socjalnej

W dniu 6 maja w ramach cyklu warsztatów edukacyjnych dla pracowników Instytutu Pracy Socjalnej  wykład wygłosiła prof. zw. dr hab. Nella G. Nyczkało (Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy).  Tematem warsztatu było porównanie struktury procesu kształcenia pedagogów na Ukrainie i w Polsce oraz  charakterystyka kierunków badań nad edukacją, podejmowanych na  Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Wykłady prof. Anny Byszewski

Studenci Instytutu Pracy Socjalnej mogą wysłuchać cyklu wykładów nt. Health issues for seniors: assessment approach and managment - prowadzonych przez prof. Anna Byszewski z University of Ottawa (Kanada).

Wykłady prof. zw. dr hab. Nelli Nyczkało

Studenci Instytutu Pracy Socjalnej mają okazję wysłuchać cyklu wykładów nt. Wybranych zagadnień  pomocy i integracji społecznej na Ukrainie. Zajęcia prowadzi Pani prof. zw. dr hab. Nella Grigoriewna Nyczkało - z Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie.

Sprawozdanie z seminarium naukowego

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Seminarium Naukowego pt: Praca w aspekcie skutecznych uwarunkowań pomocy postpenitencjarnej, które odbyło się 27 kwietnia 2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej:

Sprawozdanie z seminarium

Debata w Instytucie Pracy Socjalnej

W piątek, 17 kwietnia 2015 roku, w Instytucie Pracy Socjalnej odbyła się debata nt. Perspektyw rozwoju polityki społecznej. Gośćmi debaty byli: Pan Marcin Mikos - Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pan Wojciech Szczepanik - Wicewojewoda Małopolski oraz Pan dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP - Prorektor ds. Studenckich naszego Uniwersytetu.

Podczas debaty pojawiły się pytania dotyczące perspektyw rozwoju zawodowego dla absolwentów pracy socjalnej, planowanych rozwiązań prawnych i wielu innych zagadnień.

Wykład prof. zw. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego

W dniu 16 kwietnia 2015 r. prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Prorektor ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wygłosił kolejny już wykład w ramach cyklu warsztatów edukacyjnych dla pracowników Instytutu Pracy Socjalnej. Warsztat poświęcony był  tematyce awansu zawodowego i naukowego pracowników wyższych uczelni oraz możliwościom pozyskiwania grantów naukowo-badawczych z różnych źródeł finansowania.

wizyta_prof_Kwiatkowskiego.jpg.

Warsztaty w Zakładzie Karnym w Lublińcu

Dnia 31. 03. 2015 r. Pani dr hab. Barbara Nowak, prof. UP wraz ze studentkami z Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej z sekcji Pomocy Postpenitencjarnej odwiedziły Zakład Karny w Lublińcu. W czasie spotkania studentki przeprowadziły warsztaty rękodzieła artystycznego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia:

Warsztaty w Zakładzie Karnym w Lublińcu

rozpoczynamy realizację nowego projektu

Instytut Pracy Socjalnej rozpoczyna realizację grantu "Starzejmy się w dobrym stylu" finansowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Osób Starszych na lata 2014 - 2020. Projekt został przygotowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach w partnerstwie z Katedrą Gerontologii Społecznej.

Projekty

Katedra Gerontologii Społecznej

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej KONFERENCJI NAUKOWEJ nt.: Interesariusze Pomocy Społecznej

Sprawozdania z Konferencji

Instytut Pracy Socjalnej w TVP 2

Zapraszamy do obejrzenia odcinka programu Pytanie na śniadanie pt. "Seniorzy też chcą pomagać". Materiał do programu o aktywności seniorek - wolontariuszek z Klubu "Karino" z Nowej Huty był  realizowany m.in. w Instytucie Pracy Socjalnej. W nagraniu wziął udział J.M. prof. zw. dr hab Michał Śliwa - Rektor naszego Uniwersytetu. 

Seniorzy też chcą pomagać

Katedra gerontologii społecznej

Zapraszamy na stronę Katedry Gerontologii Społecznej:

Katedra Gerontologii Społecznej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SOCJALNY WYMIAR POMOCY POSTPENITENCJARNEJ.

Sprawozdania z Konferencji

Informacja o Konferencji na stronie Zakładu Karnego w Lublińcu

 

KONFERENCJA Naukowa

19 stycznia 2015 roku w siedzibie Centrum Psychoonkologii Konferencja „Pomoc dla osób niepełnosprawnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”, organizowana  przez  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i ich Rodzin „Jestem ZA”, przy udziale naszego Instytutu.


Gośćmi Konferencji byli m.in. wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska, wicemarszałek województwa Wojciech Kozak, dyrektor krakowskiego Oddziału PFRON Marcin Ślusarski, dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Norbert Pikuła.

Sprawozdanie z konferencji wraz z fotorelacją dostępne jest tu:
http://jestemza.weebly.com/aktualno347ci.html

konerencja1.jpg

Spotkanie z Panią dr Anną Okońską - Walkowicz

W czwartek 22 stycznia w Instytucie mieliśmy okazję gościć Panią Anną Okońską-Walkowicz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, a w latach 2011-2013 Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych.Pani Prezydent przedstawiła studentom główne założenia prowadzonej przez Miasto Kraków polityki społecznej, kładąc nacisk na konieczność tak współpracy z organizacjami III sektora, jak i wykorzystywaniem zaangażowania i kreatywności lokalnych społeczności, np. w ramach stanowienia budżetu obywatelskiego.

 wiceprezydent2.jpg

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Instytucie Pracy Socjalnej

W piątek, 12 grudnia 2014 roku gościliśmy w naszym Instytucie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Świętochłowic.

Więcej o działalności Uniwersytetu: http://www.utw-swietochlowice.biz/

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia JestemZa

11 grudnia 2014 r. gośćmi naszego Instytutu byli przedstawiciele Stowarzyszenia JestemZA zajmującego się problematyką dotyczącą dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.

Naszymi gośćmi byli: Pani Barbara Barwacz-Mikuła - Prezes Stowarzyszenia, Pan Paweł Janik - Wiceprezes, oraz Pan prof. Janusz Mikuła - Członek Stowarzyszenia.

Dzisiejsze spotkanie było pierwszym, zapoczątkowującym współpracę Stowarzyszenia i naszego Instytutu, o której formach będziemy opowiadać wkrótce!

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ideą i celami działalności Stowarzyszenia, a także dołączenia do grona wolontariuszy !

Więcej: http://jestemza.weebly.com/

Spotkanie pracowników Instytutu z Władzami Dziekańskimi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

9 grudnia 2014 roku gościliśmy w naszym Instytucie Władze Dziekańskie Wydziału Pedagogicznego: Panią Dziekan dr hab. prof. UP Zofię Szarotę, oraz Panią Prodziekan dr hab. prof UP Katarzynę Dormus.

Spotkanie w którym wzięli udział pracownicy Instytutu dotyczyło przede wszystkim perspektyw rozwoju i planów na przyszłość dla naszej jednostki, w perspektywie Wydziału i całego Uniwersytetu.

WP_000558.jpg


 PLANUJEMY KARIERY STUDENTÓW

Wyrażając troskę o wszechstronny rozwój studentów naszego Instytutu w dniu 26 listopada 2014 r. z inicjatywy Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy zorganizowane zostało spotkanie z pracownikami Biura Promocji i Karier UP paniami Moniką Włodarczyk i Lucyną Skórą doradcami zawodowymi i psychologami. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie oferty Biura i doradców zawodowych oraz zainspirowanie studentów do przygotowania rozwoju swojej kariery zawodowej. Studenci dostali także wskazówki i narzędzia jak to osiągnąć. W programie spotkania znalazły się: informacja o działalności Biura; oferty pracy, praktyk, staży, wolontariatu; oferty szkoleń; informacja o możliwości indywidualnych porad psychologicznych i spotkań z doradcą zawodowym; odpowiedzi na pytania studentów i indywidualne konsultacje.

 biuro_karier.jpg

 Spotkanie z Panią Prezes Fundacji "Zerwane więzi"

W dniu 26 listopada odbyło się spotkanie z Panią Prezes Fundacji "Zerwane więzi" Bożeną Łojko. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, wynikiem której było ustalenie terminu seminarium zatytułowanego "Zerwane więzi - porzucenie, odtrącenie a rozwój emocjonalny dziecka". Spotkanie odbędzie się w maju 2015 r.

 

Wyróżnienie pracownika naszego Instytutu w Dniu Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych, tak zwanego systemu pomocy społecznej. Na ten dzień Władze Miasta Tarnowa zaprosiły osoby pracujące w służbach społecznych, aby okazać im swój szacunek i podziękować za codzienną, trudną pracę. Wśród zaproszonych i wyróżnionych gości był nasz pracownik naukowo-dydaktyczny mgr Tomasz Eliasz Wardzała.

Panu Tomaszowi bardzo serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Dzien_Pracownika_Socjalnego_2014_Tarnow.jpg

Minister Składa życzenia

Dzień 21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Minister Pracy i Polityki Społecznej złożył życzenia wszystkim pracownikom socjalnym:

Życzenia

V Tydzień Ekonomii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej

W dniach 17-22 listopada br. na małopolskich uczelniach odbędzie się V edycja Tygodnia Ekonomii Społecznej, której celem jest popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku studenckim poprzez warsztaty, seminaria, wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej (PES) połączone z dyskusją z liderami i pracownikami PES, debatę oksfordzką, pokaz filmów oraz inne praktyczne formy, które w przystępny i ciekawy sposób przybliżą przedsiębiorczość społeczną.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - ponadnarodowe wsparcie dla postaw przedsiębiorczych, swobodny przepływ myśli, idei, pomysłów

Już trzeci rok Instytut Pracy Socjalnej jest partnerem w realizacji Tygodnia Ekonomii Społecznej, który wpisuje się w szerszy format Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do zapoznania się z programem V Tygodnia Ekonomii Społecznej w naszym Instytucie:

Program

KSIĄŻKA INSPIROWANA KORCZAKIEM "Interdyscyplinarność w wychowaniu. Inspiracje korczakowskie""

Zapraszamy do lektury nowej książki pod redakcją m. in. naszego pracownika mgra Tomasza E. Wardzały, naszego byłego pracownika prof. dr hab. Adama Solaka. Więcej informacji:

KSIĄŻKA INSPIROWANA KORCZAKIEM

Interdyscyplinarnosc_w_wychowaniu_1.jpg

II warsztaty naukowe dla pracowników Instytutu Pracy Socjalnej!

W piątek, 7 listopada 2014 roku, specjalnym gościem naszego Instytutu był Pan prof. zw. dr hab Stefan M. Kwiatkowski - wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Prorektor ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Pan Profesor wygłosił dla pracowników Instytutu już drugi wykład w ramach cyklu warsztatów edukacyjnych, tym razem poruszając m.in. tematykę awansów naukowych, kreatywności w podejściu do prowadzonych badań naukowych, z uwzględnieniem ich transdyscyplinarności, a także istotnych zmian w systemie walidowania umiejętności.

Pan Profesor otrzymał od Dyrektora i Pracowników Instytutu pierwszy egzemplarz rocznika naukowego "Labor et Eduactio".

O INSTYTUTCIE PRACY SOCJALNEJ

Studenci o Instytucie Pracy Socjalnej