Katedry Instytutu Pracy Socjalnej


Katedra Polityki Społecznej

Kierownik Katedry: vacat

dr hab. Ireneusz M. Świtała, dr h.c. prof. UP

dr Krzysztof Chaczko

dr Dominika Sozańska

mgr Elżbieta Mirewska


Katedra Problemów Społecznych, Resocjalizacji i Profilaktyki

Kierownik Katedry: dr Marek Banach

dr hab. Lydia Lehoczka, prof. UP

dr Józefa Matejek

dr Ewelina Zdebska

mgr Józefa Kucharska


Katedra Gerontologii Społecznej

Kierownik Katedry: dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

prof. dr hab. Anna Żliova

mgr Katarzyna Białożyt


Katedra Wychowania do Pracy

Kierownik Katedry: vacat

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

dr Katarzyna Stanek

mgr Tomasz Eliasz Wardzała