Instytut Pracy Socjalnej ogłasza terminy oraz zasady rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Kandydaci mogą składać dokumenty na studia I-go i II-go stopnia (licencjackie i magisterskie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunku Praca Socjalna.

Studia stacjonarne I stopnia

6 VII – przyjmowanie dokumentów - godz. 9:00 – 17:00, ul. Ingardena 4 Kraków

7 VII – przyjmowanie dokumentów - godz. 9:00 – 17:00, ul. Ingardena 4 Kraków

8 VII – przyjmowanie dokumentów - godz. 9:00 – ul. Ingardena 4 Kraków

9 VII – ogłoszenie listy - ul. Ingardena 4 Kraków

10 VII, 13 VII – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

14 VII – ogłoszenie listy rezerwowej, os. Stalowe 17 Kraków

15 VII, 16 VII – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

Studia niestacjonarne I stopnia

13 VII – przyjmowanie dokumentów - godz. 11:00 – 19:00, ul. Ingardena 4 Kraków

14 VII – przyjmowanie dokumentów - godz. 11:00 – 19:00, ul. Ingardena 4 Kraków

15 VII – ogłoszenie listy - ul. Ingardena 4 Kraków

16 VII, 17 VII – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

20 VII – ogłoszenie listy rezerwowej, os. Stalowe 17 Kraków

21 VII, 22 VII – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

Studia stacjonarne II stopnia

14 IX – przyjmowanie dokumentów - godz. 9:00 – 17:00, ul. Ingardena 4 Kraków

15 IX – przyjmowanie dokumentów - godz. 9:00 – 17:00, ul. Ingardena 4 Kraków

16 IX – przyjmowanie dokumentów - godz. 9:00 – , ul. Ingardena 4 Kraków

17 IX – ogłoszenie listy - godz. 10:00, ul. Ingardena 4 Kraków

18 IX. 21 IX – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

22 IX – ogłoszenie listy rezerwowej, os. Stalowe 17 Kraków

23 IX, 24 IX – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

Studia niestacjonarne II stopnia

21 IX – przyjmowanie dokumentów - godz. 11:00 – 19:00, ul. Ingardena 4 Kraków

22 IX – przyjmowanie dokumentów - godz. 11:00 – 19:00, ul. Ingardena 4 Kraków

23 IX – przyjmowanie dokumentów - godz. 13:00 – 19:00, ul. Ingardena 4 Kraków

24 IX – ogłoszenie listy - ul. Ingardena 4 Kraków

25 IX, 28 IX – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

29 IX – ogłoszenie listy rezerwowej, os. Stalowe 17 Kraków

30 IX, 1 X – wpisy na studia, os. Stalowe 17 Kraków

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA w roku akademickim 2014/2015

Nazwa Instytutu

adres, nr telefonu

Instytut Pracy Socjalnej

31- 922 Kraków, os. Stalowe 17, tel. 12 662-79-50

KIERUNEK STUDIÓW

praca socjalna

specjalność prowadzona od pierwszego roku studiów

asystent rodziny (nienauczycielska)

asystent pomocy instytucjonalnej (nienauczycielska)

czas trwania studiów (w sem.)

6 semestrów

limit miejsc

90 osób

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

  • nowa matura

(przedmiot – poziom)

wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy lub rozszerzony. Punkty z poziomu rozszerzonego mnożone są razy 1,5.

  • stara matura

(przedmiot – część pisemna/ustna)

konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA w roku akademickim 2014/2015


Nazwa Instytutu

adres, nr telefonu

Instytut Pracy Socjalnej

31- 922 Kraków, os. Stalowe 17, tel. 12 662-79-50

KIERUNEK STUDIÓW

praca socjalna

specjalność prowadzona od pierwszego roku studiów

asystent rodziny (nienauczycielska)

asystent pomocy instytucjonalnej (nienauczycielska)

czas trwania studiów (w sem.)

6 semestrów

studia realizowane w:

Kraków

limit miejsc

60

odpłatność za semestr nauki

1800 zł

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

  • nowa matura

(przedmiot – poziom)

wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy lub rozszerzony. Punkty z poziomu rozszerzonego mnożone są razy 1,5.

  • stara matura

(przedmiot – część pisemna/ustna)

konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA w roku akademickim 2014/2015


Nazwa Instytutu/Katedry,

adres, nr telefonu

Instytut Pracy Socjalnej

31- 922 Kraków, os. Stalowe 17, tel. 12 662-79-50

KIERUNEK STUDIÓW

praca socjalna

specjalność prowadzona od pierwszego roku studiów

asystent rodziny (nienauczycielska)

asystent pomocy instytucjonalnej (nienauczycielska)

czas trwania studiów (w sem.)

6 semestrów

studia realizowane w:

Myślenice

limit miejsc

45

odpłatność za semestr nauki

1800 zł

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

  • nowa matura

(przedmiot – poziom)

wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy lub rozszerzony. Punkty z poziomu rozszerzonego mnożone są razy 1,5.

  • stara matura

(przedmiot – część pisemna/ustna)

konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA w roku akademickim 2014/2015


Nazwa Instytutu

adres, nr telefonu

Instytut Pracy Socjalnej

31- 922 Kraków, os. Stalowe 17, tel. 12 662-79-50

KIERUNEK STUDIÓW

praca socjalna

specjalność prowadzona od pierwszego roku studiów

asystent rodziny (nienauczycielska)

asystent pomocy instytucjonalnej (nienauczycielska)

czas trwania studiów (w sem.)

6 semestrów

studia realizowane w:

Brzesko

limit miejsc

45

odpłatność za semestr nauki

1800 zł

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

  • nowa matura

(przedmiot – poziom)

wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy lub rozszerzony. Punkty z poziomu rozszerzonego mnożone są razy 1,5.

  • stara matura

(przedmiot – część pisemna/ustna)

konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA w roku akademickim 2014/2015


Nazwa Instytutu

adres, nr telefonu

Instytut Pracy Socjalnej

31- 922 Kraków, os. Stalowe 17, tel. 12 662-79-50

KIERUNEK STUDIÓW

praca socjalna

specjalność prowadzona od pierwszego roku studiów

asystent osoby starszej i niepełnosprawnej (nienauczycielska)

opieka nad dzieckiem i rodziną (nienauczycielska)

aktywizacja i poradnictwo społeczne (nienauczycielska)

czas trwania studiów (w sem.)

4 semestry

limit miejsc

90 osób

Studia przewidziane dla

absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku praca socjalna, pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, opieka nad dzieckiem, politologia

Kryteria kwalifikacji:

konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA w roku akademickim 2014/2015


Nazwa Instytutu

adres, nr telefonu

Instytut Pracy Socjalnej

31- 922 Kraków, os. Stalowe 17, tel. 12 662-79-50

KIERUNEK STUDIÓW

praca socjalna

specjalność prowadzona od pierwszego roku studiów

asystent osoby starszej i niepełnosprawnej (nienuczycielska)

opieka nad dzieckiem i rodziną (nienauczycielska)

aktywizacja i poradnictwo społeczne (nienauczycielska)

czas trwania studiów (w sem.)

4 semestry

limit miejsc

90 osób

odpłatność za semestr nauki

1900 zł

Studia przewidziane dla:

absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku praca socjalna, pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, opieka nad dzieckiem, politologia

Kryteria kwalifikacji:

konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (licencjackich)